Общи условия за ползване на Vidozz

Добре дошли във Vidozz!

Моля прочетете внимателно този документ. Той съдържа условията за достъп до нашия сайт www.vidozz.com ("Сайта") и определя правилата за ползване на услугите, които предлагаме.

Тези условия се отнасят до всички потребители, затова е задължително да отделите от своето време, за да ги прочетете преди да ползвате нашите услуги.

Страни

Ние сме юридическото лице, което управлява и администрира Сайта: Ксениум ООД , със седалище и адрес на управление в гр. София, Бул. Ал. Стамболийски 84-86, ет. 14

Вие сте физическото лице, което има достъп до нашите услуги.

Потребител на услугата е всеки, който след като е приел да спазва настоящите условия, заедно с последващите изменения и допълнения в тях и ползва услугите, които предоставяме.

Администраторът на сайта осъществява техническата поддръжка на разработената платформа за предоставяне на услугите и извършва оперативното управление.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Услуги – Ние предоставяме възможност на Потребителите да качват и споделят съдържание при спазване на обявените ограничения на есенцията на самото Съдържание.

Съдържание – Видео клипове, създадени от самия Потребител или избрани от него и качени на Сайта с цел споделянето им с останалите потребители.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Услугите на Vidozz са достъпни за всеки Потребител, който приеме да спазва настоящите Общи условия.

Регистрация за ползване на услугите

Вие може да се регистрирате, за да ползвате нашите услуги по някой от следните начини:

 • чрез попълване на формата за регистрация на Сайта като въведете вашето име, имейл и създадете парола за достъп;
 • чрез потребителския ви профил във Фейсбук или други платформи за вход;
 • чрез свободен вход.

Приемане на Общите правила

Приемането на Общите условия става чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия". След приемането на Общите условия с натискането на съответния бутон, вие можете да използвате нашите услуги.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на Сайта. При неизпълнение на това задължение администраторът има право незабавно да прекрати временно или постоянно достъпа ви до Услугите.

Потребителят носи отговорност за съдържанието което качва и споделя. За Vidozz това съдържание е ваше и ще се прилагат най-високите технически стандарти за защитата и съхранението на потребителските файлове.

Потребителят е длъжен да спазва следните ограничения по отношение на Съдържанието, което публикува:

 • да не е клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;
 • да не призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред;
 • да не призовава към насилие;
 • да не съдържа забранени от закона послания;
 • да не увреди оборудването на другите потребители;
 • да не обижда останалите потребители;
 • да не е спам;
 • да не преследва търговски цели на Потребителя или трети лица;
 • да не нарушава авторски права и интелектуална собственост на трети лица.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Достъпът до услугите се осъществява чрез мрежата World Wide Web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

За ползването на услугите потребителят осигурява годна компютърна конфигурация, операционна система и Интернет връзка. Vidozz не носи отговорност за случаите когато Потребителят е в невъзможност да ползва нашите услуги поради причина, която е извън нашите отговорности. Подробна информация, отнасяща се до начините на използване на услугите можете да намерите в секцията "Помощ". Всеки потребител може да задава въпроси, свързани с ползването на услугите, чрез изпращане на съобщение по e-mail, посочен в секцията "Контакти".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА VIDOZZ

Ние имаме право:

 • по всяко време да изменяме и допълваме предоставяните услуги, в това число и на част от услугите. Това право може да упражни и без предупреждение;
 • да ограничаваме или преустановяваме достъпа до услугите когато е налице неправомерно действие от страна на потребител;
 • да изтриваме, преместваме или редактираме съдържание, което е публично достъпно на сайтовете. Това право може да упражни и без предупреждение;
 • да прекратим или ограничим достъпа на потребител, който нарушава тези Общи условия;

При осъществяване на горните права Vidozz не носи отговорност спрямо потребителите.

 • предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
 • са нанесени вреди върху компютърни конфигурации, компютърни програми или комуникационни средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайтовете и/или ползване на услугите;
 • трето лице ползва потребителско име и парола на потребител с или без негово съгласие;
 • потребителят не е запазил важната за него информация и по друг технически начин.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Отговорността за съдържанието и авторските права на материалите, които се качват и споделят е на Потребителя, който първоначално е качил съответния материал.

Vidozz ще предприеме последващи стъпки, ако получи оплакване за нарушение на авторските права или за качване материал, който отговаря на едно следните описания:

 • противоречи на правилата на морала и добрите нрави;
 • съдържа насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • представлява порнографско или има открито сексуално съдържание;
 • съдържа прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно или друго публично имущество;
 • съдържа ясно различими тела на жертви от катастрофи или други тежки инциденти;
 • обижда дадена религия или съдържа религиозна агитация;
 • разкрива търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • представлява обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако титуляра на правото не е дал съгласието си;
 • нарушава имуществени или неимуществени права, или законни интереси на трети лица;
 • пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядва фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 • накърнява доброто име на другиго и призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • съдържа информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
 • съдържа информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

Потребителят носи отговорност за нарушение на права на авторите и в случай на иск срещу Ксениум ООД ще бъде привлечен като страна и ще дължи обезщетение за всички разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използване на услугите от страна на потребителя, когато вашето използване е в пряка причинно-следствена връзка с вредоносен резултат за Ксениум ООД, за негов партньор, служители и/или агенти.

Потребителят разбира и приема, че съдържание което публикува може да бъде премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на сайта. В този смисъл, потребителят се съгласява и се отказвате от всякакви права, които би могъл да има във връзка с изменението, промяната или премахването на негово съдържание.

САНКЦИИ

Стъпките, които Vidozz ще предприеме ако получи оплакване за нарушение на горепосочените забрани са:

 • премахване на файловете на потребителя/потребителите, за които е получено оплакване;
 • ограничаване на достъпа до файловете посредством ограничение на видимостта им за останалите потребители;
 • докладване на незаконни материали на съответните правоприлагащи органи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Потребителят се задължава да уведомява Vidozz за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите.

Vidozz запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия, за което се задължаваме да ви уведомим своевременно като вземе подходящи мерки за съобщаване на промените. Същите се считат за съобщени на потребителите от момента на обявяването им на Сайта. Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе.

Всеки потребител, който ползва услугите има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи условия чрез изпращане на лично съобщение до Vidozz.

За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове Vidozz и потребителят се съгласяват да положат усилия за доброволното им уреждане посредством съответните процедури или механизми за постигане на споразумения.

В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, потребителят се съгласява да отнесе спора към Арбитражния съд при БТПП и спорът да бъде разгледан и решен съобразно Правилника на Арбитражния съд.

Настоящите Общи условия и правила са приети от Vidozz на 17.09.2015

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност